Löpande bokföring

Vi ser till att allt blir bokfört i tid och håller koll på alla lagändringar. Vi periodiserar varje månad så att det alltid är ett rättvisande resultat som presenteras för Er.

Vi kan sköta bokföringen från vårt kontor eller på plats hos Er.

Du bestämmer vad ni vill ha hjälp med vi anpassar vårt arbete efter det;

Ekonomiservice – du sköter fakturering och betalningar själv och lämnar all bokföring en gång/månad.

Helhetslösning – vi sköter posthanteringen, fakturering, betalningar, ni behöver inte tänka på något, ni attesterar allt innan betalning så tar vi hand om resten. Varje månad får ni en detaljerad sammanställning och genomgång av resultatet. Vi kan även erbjuda Er controller samt CFO analyser och rapporter.

Din redovisnings och ekonomipartner