Kontakt

Besöksadress:     Datavägen 25

Postadress:           Box 9097                                                                                                                                    200 98 Göteborg

 

Mobiltelefon;

Ulrika Benjaminsson 070 – 32 34 956                                                                      Mats Benjaminsson   070 – 53 53 617

Mail:              

info@emvima.se                                                                                                                   ulrika.benjaminsson@emvima.se                                                                               mats.benjaminsson@emvima.se

 

 

Din redovisnings och ekonomipartner