K10

Är du delägare i ett mindre aktiebolag skall du lämna in en K10 blankett tillsammans med din privata deklaration.

Syftet med K10 är att deklarera aktieutdelning samt sparat utdelningsutrymme till nästa år.

Din redovisnings och ekonomipartner