Controller

Controllerfunktion – Med fördel sköter vi Er affärsplanering och lönsamhetsuppföljning antingen på plats hos Er eller från distans hos oss. Oavsett vilket erhåller Ert företag en professionell controllerfunktion och tillsammans lägger vi upp riktlinjer för arbetet och löpande avrapportering.

Interim Business/Financial/Group Controller – Nyttja oss kort- eller långsiktigt i syfte att säkerställa finansiell planering, uppföljning och analys. Låt oss vara en del i att utveckla Er Performance management, balanserade styrkort eller att driva Change management.

Din redovisnings och ekonomipartner