Budget & Prognos

Det är viktigt att planera företagets framtid! Budgeten ger dig en överblick på företagets ekonomi och är viktig för att nå era ekonomiska mål och skapa en framgångsrik verksamhet.

  • Resultatbudget
  • Likviditetsbudget
  • Kassaflödesanalys

Resultatbudget –  Visar på företagets långsiktiga överlevnad och vad resultatet förväntas bli!                                                                                                     Vi planerar vilka intäkter och kostnader som kommer att uppstå under det kommande året. En resultatbudget ger dig verktygen att planera verksamheten och finna lösningar innan det är för sent. Varje månad/kvartal får ni uppföljning hur ni ligger till i förhållande till budgeten.

Likviditetsbudget – Visar om pengarna räcker!                                                 Vi sammanställer ert företags planerade inbetalningar och utbetalningar.                                                                                                                         En likviditetsbudget visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Kassaflödesanalys – Visar förändringen av likvida medel!                           Kassaflödesanalysen är en sammanställning av kassaflödes dvs inbetalningarna och utbetalningarna under en viss period, det skapar dig en överblick över era likvida medel och ni håller koll på penningströmmen i bolaget.

 

Din redovisnings och ekonomipartner