Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av ett företags ekonomi, den skall ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Den skall skickas in till bolagsverket.

Vi hjälper dig att göra årsredovisningen och går igenom den tillsammans innan vi skickar in den.

Din redovisnings och ekonomipartner